Zichtbaarheid Onder Witte Mensen

02 October - 15:00

Zichtbaarheid Onder Witte Mensen

By : Bar Bario

Tild om te debatteren! In oktober leidt Benjamin Asante drie debatten in Bar Bario. Per debat komen drie belangriike onderwerpen aan de orde, waarbit we in teams een stelling behandelen. Elke stelling behandelt een thema dat relevant is voor de Black liberation struggle in Nederland.

Benjamin nodigt van harte alle zwarte geinteresseerden uit om onderdeel te zin van een individueel debat of alle drie de debatten.

Inschrijving is gratis en na canmelding word je een team toegewezen in het debat.

Het eerste evenement is in het Nederlands, en de laat ste twee zin in het Engels!

THEMA: ZICHTBAARHEID ONDER WITTE MENSEN

STELLING: ZWARTE EMANCIPATE WORDT BEREIKT

DOOR NIET MEER MET WITTE MENSEN IN GESPREK

TE GAAN OVER RACISME

We willen een veilige omgeving geven aan zwarfe mensen om te discussieren over deze gevoelige kwesties die hun gemeenschappen dangaan. Daarom zin deze debatten exclusief voor zwarte mensen opgezet.

Vergeet je niet in te schriven en tot dan!

Copyright © 2023 Bar Bario